Mitas Antikor, s.r.o.

Mitas Antikor, spol. s r.o. (dřívější součást Mitasu Praha, založeného v roce 1934), se sídlem v Praze, byl jako samostatná firma vyčleněn v roce 1992. Společnost zaměstnává v průměru 65 zaměstnanců. Pro výrobu pryžových fólií je vybavena nejmodernější technologií včetně zařízení "Roller-Head". Výrobky jsou podrobeny stoprocentní přísné kontrole během celého výrobního postupu včetně vyhodnocování v laboratořích s nejmodernějším vybavením. Výstupní kontrola se řídí požadavky příslušných platných norem a standardů a jednotlivé šarže (role) jsou certifikovány podle TÜV (EN ISO 9001). Tak Mitas Antikor poskytuje zákazníkovi nejvyšší kvalitu srovnatelnou se známými zahraničními výrobci.

Mitas Antikor poskytuje své služby v různých oborech a odvětvích, např. pro odsiřovací jednotky tepelných elektráren a pro spalovny komunálního odpadu, kde opryžování chrání proti korozi pračky plynu, potrubní systémy, skladovací nádrže pro chemikálie, záchytné nádrže a vany a další zařízení. Proces opryžování se rovnež používá v biochemických úpravnách vod pro korozní ochranu rezervoárů, skladovacích a dávkovacích nádrží chemikálií a ionexových filtrů, dále v zařízeních na odsolování mořské vody (nádrže, odsolovací komory aj.) a v jaderných elektrárnách (vodní komory). Proti účinkům chemikálií je třeba chránit transportní zařízení (železniční a silniční cisternové vozy).

Široké uplatnění nacházejí naše systémy opryžování v chemickém průmyslu (korozní ochrana nádrží pro skladování chemikálií, reaktorů, elektrolyzérů, separátorů, odstředivek, filtrů, odlučovačů, odparek, krystalizérů, absorbčních veží, komínů, míchacích zařízení včetně míchadel, ventilátorů , čerpadel (šnekových, kalových, membránových), hřídelí, šneků, trubek a fitink.

Pryžové fólie jako systém korozní ochrany se velmi často aplikují rovnež v mořírnách oceli, galvanizovnách, pozinkovnách a dalších.

Našich služeb využívají i zákazníci z potravinářského průmyslu a z mnoha dalších odvětví.